Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP OFFLINE THÁNG 11/2023 (24-10-2023)

** Lớp CB263 , tối 2-4-6.

- Khai giảng ngày 01/11/2023.

- Giờ học: 18h - 21h.

** Lớp CB264 , tối 3-5-7.

- Khai giảng ngày 02/11/2023.

- Giờ học: 18h - 21h.

** Lớp CB265 , Sáng + Chiều Thứ 7.

- Khai giảng ngày 04/11/2023.

- Giờ học: 7h15 - 11h ; 12h30 - 16h15.

** Lớp CB266 , Sáng + Chiều Chủ Nhật.

- Khai giảng ngày 05/11/2023.

- Giờ học: 7h15 - 11h ; 12h30 - 16h15.

DANHSACHKHAIGIANGTHANG11

Các tin liên quan khác