Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI NGÀY 04,05,07,11/12/2023 (31-10-2023)

Nhận Thẻ dự thi tại văn phòng Trung tâm Tin học tầng trệt nhà A (cổng 1). Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 11/12/2023 (mang 1 CCCD gốc + lệ phí 10.000đ).

Khi đi thi chỉ mang CCCD + Thẻ dự thi + 1 cây bút bi.

*** Lưu Ý:

     - Thí sinh không mang theo balo hay vật dụng cá nhân khác không liên quan đến kỳ thi.

     - Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục thi.

***Học viên theo dõi kết quả thi tại web trung tâm http://itc.iuh.edu.vn

DANHSACHTHINGAY04,05,07,11/12/2023

Các tin liên quan khác