Kết quả thi

KẾT QUẢ THI NGÀY 6,7/10/2023 (10-10-2023)

Đăng ký phúc khảo ngày  : 10/10/2023 -  15h00 ngày 11/10/2023 (tại VP trung tâm, tầng trệt nhà A - cổng 1)

Đăng ký thi lần 2 từ ngày  : 10/10/2023  - 15h00 ngày 13/10/2023 (tại VP trung tâm, tầng trệt nhà A - cổng 1), (mang 1 CCCD gốc + 1 CCCD photo công chứng + 2 tấm hình 3x4).

Nhận thẻ dự thi từ ngày 25/10/2023  tại VP trung tâm, tầng trệt nhà A - cổng 1.

Lịch thi lần 2 vào 17h30 ngày 26/10/2023.

Thực hành: 17h30

Lý thuyết : 19h00

***Khi đi thi (L2) chỉ mang theo CCCD, thẻ dự thi , 1 cây bút bi. KHÔNG MANG THEO CÁC VẬT DỤNG CÁ NHÂN KHÔNG LIÊN QUAN KỲ THI.

KQTHINGAY6,7/10/2023

Các tin liên quan khác