Quy định - nội quy
NHẬN CHỨNG CHỈ
Các học viên khi đi nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ HSSV + CMND + biên lai thu học phí. ( Không được nhận thay ).
NỘI QUY KHI ĐI THI
HSSV khi đi thi phải mang theo : - Thẻ HSSV và CMND. ( Nếu không sẽ không được vào phòng thi )